Chilenske myndigheter bestemte at laksen på lokaliteten til oppdrettsselskapet Granja Marina's Rio Union, måtte fjernes etter at det ble påvist ILA. Det sier Chiles nasjonale fiskeri- og akvakulturtjeneste, Sernapesca. Fjerningen ble utført på lokaliteten