IntraFish har tidligere omtalt at IPN-viruset som påvirker laksefisk i enkelte tilfeller, har vist seg å være forandret. Dette har ført til at såkalt QTL-fisk,