Det er forfatter Øivind Berg i Færvik som har fått bevilget 350.000 kroner til bokprosjektet. «Miljødirektoratet har vurdert dette som et interessant og viktig prosjekt i arbeidet med formidling til nåtidens generasjon. En generasjon som ikke har