Det har kommet inn 38 høringssvar til Mattilsynets forslag til ny luseforskrift. Alsaker Fjordbruk er svært kritiske til det nye forslaget i sitt høringssvar: