Det nye selskapet heter Salten Salmon. Coop Nordland eier 35 prosent og