Disse to kommunene er suverene på topp, og kan med rette iverksette en intern konkurranse for kommende år. Men Frøya tok en knepen seier for 2019 – og det takket være en svært høy verdiskaping innen akvakultur.

Den lille øykommunen i Trøndelag med 5200 innbyggere hadde den høyeste verdiskapingen innen sjømat med en samlet verdiskaping i 2019 på 4,6 milliarder kroner.

Ålesund utpeker seg med å ha en betydelig omsetning innen leverandørnæringene, men også fiskeri og fiskeindustri er store bidragsytere til den totale verdiskapingen på 4,5 milliarder kroner i 2019.