Det nasjonale overvåkningsprogrammet viser at nivået av rømt laks har stabilisert seg, etter flere år med nedgang i antall vassdrag med høye innslag av rømt laks, skriver Fiskeridirektoratet i en melding til rapporten for 2019.

Antallet elver som inngår i overvåkningsprogrammet har økt fra 140 i 2014 til 200 i 2019.

Men overvåkingsprogrammet viser likevel at om lag hver fjerde elv fremdeles har moderat til høyt innslag rømt laks, og må følges opp gjennom tiltak.

Antallet elver som inngår i overvåkningsprogrammet har økt fra 140 i 2014 til 200 i 2019.

Nasjonalt overvåkningsprogram for rømt oppdrettsfisk
  • Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag ble startet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet.
  • Antallet elver som inngår i overvåkningsprogrammet har økt fra 140 i 2014 til 200 i 2019.
  • Kunnskap fra overvåkingsprogrammet legger grunnlaget for arbeidet med vannforskriften, kvalitetsnormen og tiltak som gjennomføres av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO).
  • For å sikre best mulig kvalitet på vurderingene, anvendes en rekke metoder som skjellprøvelesing i sportsfisket, høstfiske på gytegrunnene og gyteplasstellinger ved dykkere.
  • I noen tilfeller er også overvåking ved hjelp av feller brukt for å få best mulig vurdering av innslaget i vassdragene.
  • Kilde: Fiskeridirektoratet

Overvåking av vassdrag

Det har vært en generell positiv utvikling nasjonalt, der 145 av totalt 200 overvåka vassdrag har innslag av rømt oppdrettslaks som er vurdert til å være lavt, står det i meldingen.

«Vi ser likevel til dels store variasjoner fra Svenskegrensa til Ryfylke, som har svært lave innslag, mens Vestlandet har høyest tetthet av vassdrag med høye innslag av rømt laks».

Overvåkningen viser at det er 55 vassdrag med moderat til høye forekomster av rømt laks.

Økning i rømminger

Også i 2019 ble det rapportert inn et høyt antall rømt oppdrettslaks fra akvakulturanlegg langs kysten. «Foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet per mai 2020 viser at det ble rapportert at 270.893 oppdrettslaks rømte dette året Disse rømmingstallene stammer fra 53 ulike rømmingshendelser. Dette er en betydelig økning fra året før da det ble rapportert at 159.105 oppdrettslaks rømte, noe som også var nesten en tidobling i forhold til antallet som ble rapportert rømt i 2017 (17.187).» står det i rapporten.

Resultater 2019

145 elver (73 %) ble vurdert til å ha lavt innslag av rømt oppdrettslaks (mindre enn 4%).

35 (18 %) elver ble vurdert til å ha et moderat innslag av rømt laks (4-10%).

20 elver (10 %) ble vurdert til å ha høyt innslag (mer enn10%).

Resultater 2018

153 elver (75 %) ble vurdert til å ha lavt innslag av rømt oppdrettslaks (mindre enn 4%).

33 (16 %) elver ble vurdert til å ha et moderat innslag av rømt laks (4-10%).

19 elver (9 %) ble vurdert til å ha høyt innslag (mer enn10%).

Les også:

OURO: Rømt laks bort fra 49 elver

Myndighetene vil ha tips om rømt laks i Kvinnherad