Rapporten måler hvordan det står til med FNs bærekraftsmål i norsk del av Arktis, med spesielt fokus på havnæringene og de utfordringer og muligheter som finnes der.

Noen funn fra rapporten:

  • Økt maritim aktivitet i de svært krevende områdene i nord utvikler seg raskere enn oppbyggingen av søk- og redningskapasitetene. Dette utfordrer sikkerhet for liv og helse, og øker samtidig risikoen for miljøskade.
  • I dag er transportsystemene for eksport av sjømat svært mangelfulle. Veinettet trenger sårt en oppgradering, og klimavennlig sjøtransport er knapt i bruk.
  • En høyere andel av ungdom i Nord-Norge enn landet for øvrig avbryter utdanningsløp. Tallene er spesielt høye for yrkesrettede fag.
  • I privat og offentlig sektor sett under ett, er det flere kvinnelige toppledere i Nord-Norge enn landsgjennomsnittet.

Dette er resultatet av prosjektet «Sustainable Blue Economy in the Norwegian Arctic», som Senter for hav og Arktis gjennomfører i samarbeid med DNV GL. Det er også det første faglige produktet fra senteret, som ble åpnet i fjor som del av regjeringens havsatsing.

Senter for hav og Arktis
  • Jobber for bærekraftig verdiskapning i norske havnæringer.
  • Senteret skal bidra med kunnskap slik at vi kan oppfylle FNs bærekraftsmål om bevaring og bruk av havet, og på den måten legge til rette for at Norge kan sette havspørsmål på den internasjonale agendaen.
  • Statsminister Erna Solberg foresto den offisielle åpningen av senteret i 2018.

Selve lanseringen av rapoporten finner sted under konferansen High North Dialogue i Bodø i dag. Der vil senterets direktør, Jan-Gunnar Winther, samtale med DNV GLs programdirektør Bente Pretlove om hovedfunnene fra prosjektet. Ordstyrer er Otto Gregussen, generalsekretær i Norges Fiskarlag.

Senere i dag blir rapporten overlevert fra Senter for hav og Arktis til statsminister Erna Solberg, som også gjester Bodø i forbindelse med konferansen.