– 40 millioner flere fisk er en betydelig økning. Deler av dette skyldes muligens at områder i Midt-Norge fikk pålegg om vaksinering mot PD gjeldende fra 1. juli 2020, sier nordisk markedsdirektør i MSD Animal Health, Hilde Mosand.

Hun legger til at det er positivt at flere laks får PD-vaksine i områder der det er smitte eller fare for smitte.

– Vaksinering er blant de viktigste verktøyene for å begrense virussykdommer hos oppdrettsfisk – både for å redusere antallet syk fisk og for å redusere smittespredningen.

Forskjellen i salget av PD-vaksiner mellom 2019 og 2020 var størst i månedene før 1. juli.

Juli og august var de eneste to månedene i 2020 der PD-vaksineringen var lavere enn tilsvarende måneder året før.

Mindre flerkomponentvaksinering i 2020

Flerkomponentvaksiner er vaksiner som inneholder beskyttelse mot de fire standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår og virussykdommen IPN.

I vaksinemeldingen fra MSD Animal Health kommer det frem at Farmastats statistikk viser at 350 millioner laks fikk multivaksine i 2020. Det er en reduksjon på 30,9 millioner doser sammenlignet med året før.

Mosand forteller at det reelle tallet for 2020 antagelig er høyere, og at det nok ikke var færre fisk som ble vaksinert om man inkluderer flere vaksinetyper i statistikken.

– Tradisjonelt inkluderer ikke tallmaterialet for flerkomponentvaksine andre komponenter enn såkalte «kjernekomponenter», som gir beskyttelse mot de tradisjonelle laksesykdommene. Vaksiner som inneholder ILA-komponent og vaksiner som ikke inneholder IPN har vi ikke med i våre hovedberegninger, sier hun i meldingen.

I 2020 var salget av multivaksiner jevnere fordelt sammenlignet med tidligere år. I 2019 varierte salget av multivaksiner mellom 8,8 millioner (i april) og 57,7 millioner (i juni).

Samtidig varierte salget av vaksiner i 2020 mellom 10,4 millioner (i februar) og 48,5 millioner 48,5 millioner vaksiner (i juli).