Ocean Farming, et datterselskap av Salmar, oppdaget en flenge i nota på sin havmerd etter at det var fanget rømt oppdrettsfisk i området. Hullet er midlertidig sikret, og det jobbes med blant annet å klargjøre årsakssammenheng, melder Fiskeridirektoratet.

Fanget i garn

Omfanget av rømmingen er ikke klart, men selskapet driver gjenfangst i området. Fisken har en snittvekt på i overkant av 5 kilo.

Fiskeridirektoratet skal fredag på tilsyn ved Ocean Farm.

Salmar melder selv at selskapet ble oppmerksom på hendelsen ved at det ble oppdaget cirka 20 oppdrettslaks i et garn i sjøen like ved den aktuelle merden.

– Vi samarbeider med relevante myndigheter om de videre undersøkelser og håndteringen av denne svært uheldige hendelsen. Det er enda ikke klart hvordan riften kan ha oppstått, opplyser daglig leder Olav-Andreas Ervik i Ocean Farming meldingen.

700.000 laks

Hendelsen skjedde på lokaliteten Håbranden der selskapet er i ferd med å avslutte inneværende produksjonssyklus. Arbeidet med å tømme merden og frakte slakteferdig fisk til land for videre bearbeiding startet forrige uke, men er nå stoppet i påvente av videre undersøkelser. Per i går inneholdt merden om lag 700.000 laks.

Selskapet opplevde en rømming fra havmerden for nesten to år siden. Da rømte 16.000 fisk med en snittvekt på fire kilo.

Tidligere i dag sa Salmars konsernsjef Gustav Witzøe at selskapet er klar til å bygge nye havfarmer hvis nytt konsesjonsregime kommer på plass.

Salmar-prosjektet Ocean Farming var først ut med søknad om utviklingstillatelser, og var i sommer først ute med å få konvertert utviklingstillatelsene til alminnelige, kommersielle matfisktillatelser.