Tirsdag klokken 22:00 bekreftet NRS og NTS at det foregår sonderinger mellom NRS og Midt-Norsk Havbruk om