Bremnes overtar rollen etter John Syrstad, og Eli Kristin Fredagsvik blir nytt varamedlem. Det gamle styret besto foruten Syrstad av Hallgeir Ivan Bremnes og Svein Jarle Midtøy. Syrstad og Midtøy er nå helt ute av styret. Lerow