Det kommer frem i en melding i Brønnøysundregistrene.

Fjærvoll er bosatt i Mosjøen og er daglig leder i Skillup Network og Regionalt kurs- og kompetansesenter for Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

I 2014 fikk Anker Bergli og Polarfisk konsesjon til å drive oppdrett av stør. Målet er å produsere «russisk» kaviar. Selskapet holder til i Meløy kommune i Nordland.

Selskapet har blitt forsinket i arbeidet, blant annet på grunn av koronapandemien. Planen nå er å komme i gang med produksjon av kaviar i løpet av vinteren 2022/2023, ifølge informasjon på selskapets nettside.

Forrige styreleder Ivar Johan Kristiansen fratrådte i september i år, på grunn av helsemessige forhold.

Selskapet får også inn et nytt styremedlem: Henriette Solhaug Lorentsen.

Eksisterende styremedlemmer er Anker Bergli, Lasse Bruvik og Leif Martin Hansen.

Polarfisk
  • Polarfisk driver oppdrett av tre arter: Sibirsk stør, Sterlet stør og Russisk stør (Diamant stør).
  • Selskapet holder til i Meløy i Nordland.
  • Selskapet har i dag omkring 40.000 stør fra 0,3 til 3,5 kilo i størrelse.
  • Størfisk er en truet art som følge av overfiske. Selv om arten er totalt fredet omsettes omkring 90 % av all russisk kaviar ulovlig fra tyvfiske.
  • Dagens markedspris er 22–32.000 kroner per kilo. Polarfisk planlegger å levere 10 tonn størkaviar årlig innen 2025.

Kilde: Polarfisk.no