Det går fram av ei melding i Føretaksregisteret. Geir Wenberg som har vore styreleiar i ei årrekke går ut av styret. Skifte av styreleiar kjem ikkje overraskande etter at Geir Wenberg i november gjekk