MMC First Process har utviklet et mobilt ensilasjeanlegg, selvforsynt med strøm, som kan plasseres på