Utstyrsleverandøren NOFI Tromsø leverer et nytt ventemerdsystem til Breivoll Marine Produkter i Ibestad.

- Denne typen ventemerder er ikke bygd før. Vi har bygd elementer basert på flytekai-konseptet og i PE-plast, som er et godt og vedlikeholdsfritt materiale, forteller daglig leder Olav Småbakk hos NOFI Tromsø.

Prosjektet ventes overlevert til Breivoll Marine Produkter rett etter påske.

Økt fiskevelferd

Et viktig moment i utviklingen av ventemerden har vært å øke fiskevelferden og kvaliteten på fisken. Fisken kommer derfor inn i merdene via ett punkt fra brønnbåten.