Utstyrsleverandøren NOFI Tromsø leverer et nytt ventemerdsystem til Breivoll Marine Produkter i Ibestad. - Denne typen ventemerder er ikke bygd før. Vi har bygd elementer basert