Siden har rederbrødrene Kalle og André Vikan på Frøya jobbet for å få båten klar til torskefiske på Senja. – Vi holder på