Styremedlem Frode Kjølås har gjennom selskapet Møring, kjøpt 200.000 aksjer i Salmon Evolution til en pris på 5,5502 per aksje. Kjølås eier 50 prosent av Møring. Det går frem av en børsmelding fredag. Selskapet Møring eier totalt 2.000.000