Det er første gang det kommer en forslag til en ny norsk standard som skal gjelde på tvers av bransjene, skriver NRK. Målet er å hindre