– Det er litt sånn som når du og jeg stjal bensin før, spøker Lars Georg Backer over telefon til Tekfisk.

Backer er daglig leder i Flatsetsund Engineering. Det han egentlig snakker om er hevertprinsippet, og hjertet i det kjemikaliefrie FLS Avluser-systemet. Det skal gi store fordeler, både for fiskehelse og i kraftforbruk.

– Anlegget vårt går fra sjønivå til sjønivå. Det krever et langt lavere pumpetrykk enn for eksempel vanlige fiskepumper.

Seks oppdrettere skal nyte godt av Eines-rederiets 72 meter lange servicefartøy. Bildet viser leveringssiden hvor ferdig lusebehandlet fisk leveres tilbake i merd. Foto: Flatsetsund Engineering
Lars Georg Backer er daglig leder i Flatsetsund Engineering. Foto: Flatsetsund Engineering

Fra olje til lus

Nylig var det innkjøring og en første avlusing om bord på 72 meter lange «Smøla Viking». Fartøyet fra 2004 er i ferd med å bli bygget om fra det offshore supplyskipet «Gardwill» til ambulerende avlusingsklinikk for rederne i Eines AS på Smøla. Oppdrag fra seks oppdrettsselskap skal gi fartøyet nok å gjøre fremover.

For Flatsetsund Engineering er det også deres største ordre så langt. Det er ikke bare båten som blir ny, også avlusningsanlegget om bord har gjennomgått et hamskifte. Der tidligere versjoner har krevd eget pumperom, rørleggerarbeid og ombygging, er det nye langt mer kompakt. Pumpene er flyttet opp i en samlet rigg på dekket. Pumperommet er en saga blott. Backer tror at lavere installasjonskostnader kan utvide markedet.

– Vi leverer anlegget ferdig, og kan faktisk prøvekjøre det på kaien før montering.

Sjø til sjø

Backer er opptatt av fiskevelferd, og har tror at det lukkede systemet der laks og rensefisk både hentes og leveres i sjøen er best.

– Den skilles kun fra vannet i brøkdelen av et sekund, og er heller aldri eksponert for sol og vær.

Det skiller også løsningen ikke bare fra kjemiske og termiske behandlinger, men også fra andre typer mekanisk avlusning.

Null løftehøyde

En løftehøyde på null gjør at pumpetrykket på lusne 0,35 til 0,45 BAR er nok til å holde fart i vann og fisk gjennom fire linjer med hver sin spyler. Flatsetsund Engineering har aldri avveket fra idéen om å bruke ejektorpumper, forteller daglig leder.

– Det gir mindre skade og mindre stress på fisken. Den spiser faktisk kort tid etter at den er ute i ny merd.

En leveranse til Canada i juli i år var på to anlegg med to linjer hver. Om bord på «Smøla Viking» har Eines klinket til med fire linjer og nær dobbel kapasitet.

Første versjon av FLS Avluser kom imidlertid allerede i 2009.

– Det første dokumenterte forsøket var på et anlegg i Lofoten, og på den tiden var det selve ejektoren som sto for avlusingen. Mye har skjedd siden den gang, sier Backer.

Det morsomste av alt

Han forteller at de langt fra er ved veis ende for utvikling, og røper at de jobber med flere løsninger, blant annet for overvåkning av fiskevelferd.

– Å være en innovasjonsbedrift er jo det morsomste av alt! Nå står et signalsystem for stressnivå på ønskelisten.

Prinsipptegning over det lukkede FLS Avlusning-systemet. I installasjonen om bord på «Smøla Viking» er pumpesystemet trukket opp over dekk. Foto: Flatsetsund Engineering

Bruken av impellerpumper krever at pumpesumpen om bord alltid er vannfylt. Da pumpene lå under dekk var det bare å åpne bunnventilen for å fylle sumpen. Pumper på dekk betyr andre oppstartsrutiner og opplæring.

– Jeg tror vi ha funnet en god løsning, mener daglig leder.

Det vil trolig vise seg på lørdag, om bord på «Smøla Viking», der både innkjøring og opplæring er i gang.

Lav dødelighet

En dødelighet ned i 0,1 prosent er dokumentert gjennom studier gjort av Nord universitet og Inaq.

Mattilsynet har av den grunn kvittert med å unnta FLS Avluser fra å måtte ha dispensasjon fra akvakulturforskriften.

Daglig leder er også usikker på om videre oppskalering er nødvendig eller ønskelig.

– Leveransen om bord på «Smøla Viking» gir en normal kapasitet på rundt 200 tonn i timen, men det avhenger av oversikt, om samspillet på merdkanten, og om laksen tåler trenging.

En ekstra spyler

Hittil har avlusingsanleggene inkludert tre spylere og en ejektorpumpe, i tillegg til selskapets egen teller og et fotosystem for vektestimat. På «Smøla Viking» er det oppgradert med en ekstra linje for spyler, for «en knepp ekstra på avlusingseffekt», som Backer uttrykker det.

Spyleren er ekstravare, som selskapet ønsker å høste videre erfaring fra. Tett samarbeid med veterinær på merdkanten skal sikre dokumentasjon av rødbuk, hjelleskader og risttap i filter. Backer tror imidlertid at effekten av to spylere er god nok.

– Men jeg er jo spent på om vi klarer å løfte det ennå et hakk.