Mattilsynet, region Sør og Vest, avslår søknad om godkjennelse av etablering av anlegg for en årlig produksjon av inntil 5.000 tonn matfisk på