Mattilsynet, region Sør og Vest, avslår søknad om godkjennelse av etablering av anlegg for en årlig produksjon av inntil 5.000 tonn matfisk på land i Sagvåg i Stord kommune.

Det viser dokumenter som IntraFish har fått innsyn i.

Erko Settefisk søkte gjennom datterselskapet Stord Havbrukspark i 2018 første gang om å få etablere matfiskanlegg for 20. 000 tonn laks på land på Sagvåg på Stord. Mattilsynet lokalt avslo søknaden, og etter en lang ankeprosess kom et endelig avslag høsten 2019.