Det opplyser flere bransjekilder uavhengig av hverandre til IntraFish. Saken er også delvis bekreftet av en av de involverte. De fire som angivelig jobber med å