Metoden som skal forskes på, bygger på bruken av såkalte kitinolytiske enzymer. Disse enzymene angriper sukkerkjedene kitin, som finnes i