- Vi må sikre offentlig eierskap til ressursene i havet og sørge for at de ikke blir privatisert, sier stortingsrepresentant og tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen til IntraFish.

Hun leder Sjømatpolitisk utvalg i Nordland Arbeiderparti. Så langt har utvalget holdt to møter og er inne i det hun karakteriserer som en ”skriveprosess”. Utvalget ble nedsatt i vår og skal komme med innspill til fylkespartiet -- som igjen, allerede 20.juni, skal sende sitt forslag til partiets programkomité sentralt. Nytt valgprogram blir vedtatt på landsmøtet i april neste år.