- Vi må sikre offentlig eierskap til ressursene i havet og sørge for at de ikke blir privatisert, sier stortingsrepresentant og tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen til