Bakgrunnen for møtet er at det er blitt rapportert 33 rømningshendelser og at omtrent 280.000 laks har rømt så langt i år. Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik inviterte til møtet for å få bukt med problemene 4. oktober.

Her deltok Norsk Industri, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Kystrederiene.

Nå har organisasjonene kommet tilbake til ministeren med et felles innspill om fire nye tiltak for næringen for å forhindre rømning.

De fire nye tiltakene

I innspillet som kom 11. oktober skriver sjømatorganisasjonene at de vil iverksette fire nye tiltak:

1) Felles tiltak mot rømning gjennom koordinert innsats.

2) Utvikling av en sterk sikkerhetskultur.

3) Sterkere fokus på opplæring og erfaringsformidling.

4) Tiltak på tekniske områder.

Organisasjonene ønsker tiltak fra Nærings- og fiskeridepartementet og ministeren i tillegg. De har lagt frem nye initiativer til hvordan næringen kan redusere risiko for rømninger.

De vektlegger også at: «fokus må rettes mot rømnings- og risikoreduserende tiltak i hele verdikjeden».

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.