Av en omsetning på 2,76 milliarder kroner, tjente Inge Bergs Nordlaks Oppdrett 1,19 milliarder kroner på driften. I tillegg kommer de andre Nordlaks-selskapene – men konserntallene er ennå ikke offentlige tilgjengelige.

Inge Berg ønsker ikke å uttale seg om resultatet, og overlater det til Merete Kristiansen, som er kommersiell direktør i Nordlaks.

- Vi er selvfølgelig godt fornøyd med resultatet, fordi den gode inntjeningen gir oss muligheter til å fullføre de store fremtidsprosjektene våre, sier Kristiansen til IntraFish.

Hun opplyser at 2017 var et «relativt godt år, uten de store biologiske utfordringene».

I 2017 slaktet selskapet rundt 41.000 tonn laks (sløyd vekt), ned rundt 1.000 tonn fra 2016-volumet.

- Hvordan har det gått så langt i 2018?

- Vi hadde en unormalt kald vinter og vår, og redusert produksjon som følge av det, sier Kristiansen.

Venter høye 2018-priser

I årsberetningen tegnes det er relativt positivt bilde for fremtiden.

«Fortsatt lav vekst i den globale lakseproduksjonen samtidig som etterspørselen holder seg på et høyt nivå gjør at vi venter høye laksepriser også i 2018. Det nye regimet for vekst i Norge gir etter vår mening i utgangspunktet ikke et større utbud enn det markedet er i stand til å ta unna på en relativ grei måte. En trussel i dette bildet er det allikevel ved at det høye prisnivået på laks kan føre til at kunder finner substitutter til laksen og dermed bidrar til redusert etterspørsel og prisnedgang», skriver Nordlaks-styret.

Nordlaks skriver også om sitt mye omtalte Havfarm-prosjekt i årsberetningen.

«Vi fikk i 2017 endelig tilsagn om 21 utviklingskonsesjoner med formål å utvikle prosjekt Havfarm for å prøve å ta utviklingen et ytterligere steg i forhold til bærekraft og utnyttelse av arealet i kystsonen. Vi jobber målrettet med to prosjekter, Havfarm 1 og 2, slik at vi kan realisere større potensial for vekst og utvikling på betydelig mer eksponerte lokaliteter enn tidligere», heter det.

Nordlaks har tidligere opplyst at de ser for seg investeringer på rundt to milliarder kroner for de to havfarmene, og ytterligere 1-2 milliarder kroner i tilknyttede investeringer som smoltkapasitet, brønnbåt og slakteri.

- Er finansieringen til Havfarmene i boks?

- Det er kun Havfarm 1-prosjektet som er igangsatt. Dette prosjektet går i henhold til planen, sier Kristiansen.

I februar meldte selskapet at denne enheten skal bygges ved CIMC Raffles verft i Yantai i Shandong-provinsen i Kina. Konstruksjonen blir rundt 385 meter lang og 60 meter bred. Målet er å sette ut fisk i den våren 2020.

Ingen bonus til de ansatte

Til tross for et driftsresultat på over 10 millioner kroner per ansatt (mindre om en ser på konsernets ca 420 ansatte), betaler ikke Nordlaks bonus, noe en del andre oppdrettere gjør.

- Nordlaks-konsernet har i alle år valgt å re-investere overskuddet i bedriften. Vi investerer i godt utstyr og fasiliteter som sikrer best mulig arbeidsvilkår for de ansatte. I tillegg jobber vi med hele tiden å forbedre virksomheten vår totalt sett, som for eksempel gjennom Havfarmene. Familien Berg er nøkterne folk og tar heller ikke ut stort utbytte for sin egen del, sier Kristiansen.

I snitt var det 108 ansatte i bedriften. Totalt 66,0 millioner kroner ble utbetalt til lønn, tilsvarende et snitt på 611.000 kroner per person. Ved utgangen av 2017 hadde selskapet nøyaktig 100 ansatte, 95 menn og 5 kvinner.

Nordlaks Oppdrett driver matfiskproduksjon i Nordre Nordland og Sør-Troms.

Selskapet har satt av 400 millioner kroner til utbytte. Nordlaks Oppdrett AS sin egenkapital var ved årsskiftet på 2,36 milliarder kroner.

Tidligere EWOS-topp Kjell Bjordal er styreleder i Nordlaks Oppdrett, mens Inge Berg og Stein Valle er styremedlemmer.

Røde tall i Nordlaks Produkter

I Nordlaks Produkter AS, selskapet som driver slakting og foredling, var omsetningen på 609,1 millioner kroner, mens driftsresultatet endte på -3,7 millioner kroner.

«Selskapet har jevnlig foretatt betydelige investeringer i nye og mer effektive produksjonslinjer både i slakteri og videreforedling og dermed lagt til rette for ytterligere lokal verdiskapning. Med utgangspunkt i Nordlaks-konsernets planlagte vekst frem mot 2025, vil denne utviklingen fortsette. Nordlaks Produkter må utvide kapasiteten for å håndtere de økte volumene av laks og ørret fra konsernets egen havbruksproduksjon», skriver styret.

Nordlaks Produkter AS har slakteri og foredlingsanlegg på Børøya rett utenfor Stokmarknes i Vesterålen.

Både Nordlaks Oppdrett og Nordlaks Produkter eies av Nordlaks Holding, som igjen eies av Bergs Holding. Dette selskapet eies av Inge Berg og hans fire barn Robin Harald, Sivert, Therese og Amalie. Konsernregnskapet, som viser det hele og fulle bildet, ventes å bli offentlig tilgjengelig i løpet av kort tid.

Nordlaks Oppdrett AS, tall i millioner kroner

20172016Endring
Omsetning2 765,12 729,01,3 %
Driftsresultat1 189,01 120,96,1 %
Resultat før skatt1 106,31 202,2-8,0 %
Nettoresultat847,4908,3-6,7 %
Driftsmargin43,0 %41,1 %4,7 %

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.