Det kommer frem i en melding på Mattilsynets nettsider 14. februar.

Der blir det fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av PD av typen SAV2 i Kinn, Bremanger og Stad kommuner i Vestland fylke.

Det ble nemlig også påvist PD av typen SAV2 på Mowis lokalitet Rundereimstranda i Stad kommune 6. februar. Mattilsynet tar også utgangspunkt i utbruddet av SAV2 i Halsavika når de nå oppretter forskrift om kontrollområde for PD i de tre kommunene.

Sykdommen skal ikke forekomme sør for Stadt

PD av typen SAV3 er den vanligste typen PD-virus sør for Stadt, og det har vært svært uvanlig å påvise SAV2 i området. Det er også et mål for Mattilsynet at SAV2 ikke spres sør for Stadt.

At SAV2-varianten av PD-viruset nå ved flere anledninger er blitt påvist på lokaliteter sør for Stadt, er alvorlig ifølge Mattilsynets tidligere uttalelser. De mistenkte lokalitetene som IntraFish tidligere har skrevet om i dette området inkluderer:

Flere endringer i forskriften

Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe PD og hindre at SAV2 etablerer seg i området. Dette skal gjøres ved hjelp av smittebegrensende tiltak og samordnet brakklegging:

Bekjempelsessonen for SAV2 omfatter to lokaliteter Rundereimstranda og Silda (drives av Blom Fiskeoppdrett).

«Overvåkningssonen opprettes for å sikre kontroll med sykdommen i et område utenfor bekjempelsessonen, i dette tilfellet sør/øst for bekjempelsessonen. Yttergrensen for overvåkningssonen utgjør kontrollområdets yttergrense i sør/øst», skriver Mattilsynet i meldingen på deres nettsider.

Der opplyses det også at det er seks anlegg som inngår i overvåkningssonen. Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Mattilsynet kommer til å oppheve bekjempelsessonen når fisken fra anleggene er slaktet ut:

« … og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkningssonen».

Her er kartet over kontrollområdet for PD av typen SAV2 i Vestland fylke. Rødt er bekjempelsessone, mens gult er merket som overvåkningssone. Foto: KART Mattilsynet

Kontrollområde rundt Rundereimstranda

Forskriften ble fastsatt uten høring med hjemmel i forvaltningsloven. Dette med hensyn til effektiv smittebekjempelse.

«Berørte parter som ser behov for endring av kontrollområdeforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte kontrollområdeforskriften», skriver tilsynet.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.