Lorentsen sier til IntraFish at bygging kan starte høsten 2018 eller høsten 2019. Anlegget skal sprenges ned i fjellet. Bygging vil ta ett år.