IntraFish skrev 15. mai at planutvalget i Gildeskål kommune enstemmig hadde sagt ja til planene for det landbaserte matfiskanlegget.