I et nytt prosjekt skal forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) sjekke hvilke ernæringsbehov oppdrettet kveite har, og hvilken type fôr som gjør at fisken vokser best mulig og har det bra.

Omtrent 2000 kveiter blir satt ut i ulike kar ved HIs forskningsstasjon i Austevoll.

Det optimale for fisken

– For å drive oppdrett med kveite trenger vi kunnskap om hvilken sammensetning av næringsstoffer i fôret som er det optimale for fisken. Det er første gang vi gjør fôringsforsøk med kveite i så stor skala, og dette prosjektet vil bidra til enda bedre kunnskap om kveiteoppdrett i Norge, forteller prosjektleder Øystein Sæle i en artikkel på HIs nettsider.

Flere tiår med forskning

I Austevoll har forskere arbeidet med oppdrett av kveite i flere tiår. Blant annet har de undersøkt hvordan levende-fôr skal behandles og gis til kveitelarvene for å få til en stabil yngelproduksjon. Nå skal forskerne finne ut hvilket fôr som er best for større kveite. Når forsøket starter er kveitene ca 300 gram, og skal fôres opp til ca 1,3 kilo, melder instituttet.