Ålesund-rederiet økte omsetningen fra 739 millioner kroner i 2017 til 813,8 millioner i 2018. Driftsresultatet steg med 30 prosent til 451 millioner kroner i fjor. Konserntallene for brønnbåtselskapet, er så langt ikke tilgjengelige i Brønnøysundregistrene.

Årsresultatet økte med 176 millioner til 388,1 millioner kroner i 2018. Hele resultatet ble satt av til selskapets egenkapital.

Sølvtrans har også store verdier i de 18 skipene deres som er verdsatt til 2,65 milliarder kroner i årsregnskapet for 2018. Dette er imidlertid mindre enn 2017 da selskapet hadde 2,97 milliarder kroner i verdier.