Det nye landbaserte lakseselskapet Local Ocean har uttrykt interesse for å bygge et lakseoppdrettsanlegg i den franske havnebyen Boulogne-sur-Mer. Selskapet