Oppdrett av torsk har vært prøvd flere ganger i Norge, senest i perioden 2004 til 2012, uten suksess. På nyåret starter det ferske oppdrettsselskapet Norcod opp det som igjen skal bli oppdrett av torsk i industriell skala med to lokaliteter i Mausund, nord for Trondheim, skriver Finansavisen.

I første runde skal 250.000 torskeyngel settes ut i januar, før ytterligere 2 millioner yngel overføres til sjøen til våren. Målet er å kunne slakte 10.000 tonn torsk med en idealvekt på fire kilo høsten 2021, og 30.000 tonn i 2025.

Bak satsingen står blant annet det danske sjømatselskapet Sirena Group med en eierandel på 45 prosent.

Fisken som skal benyttes er femte generasjon i et avlsprogram drevet siden 2002 i regi av Nofima, og sjette generasjon fra Havlandet Marin Yngel.