Han tiltrådte som fiskeri- og sjømatminister 13. mars i fjor, dagen etter at Norge stengte ned for koronapandemien for første gang. IntraFish fikk tak i han et par timer før han tok et forsinket fly sørover fra heimbyen Bodø. Deler av det siste året har han styrt norsk fiskeripolitikk fra heimekontor, med mobiltelefon og pc.

Foto: KÅ

– Det er nå etter nyttår at det har vært mest heimekontor. Men det er et «must» å være minst to-tre dager i Oslo per uke. Som et smitteverntiltak er det bare halve regjeringen som møtes i statsråd på slottet hver fredag. Men på regjeringskonferansen tidligere i uka er vi der alle sammen – i et stort lokale med lang avstand mellom statsrådene, pleksiglass, handsprit og munnbind, sier han til IntraFish.

Full fart

Ingebrigtsen er vokst opp i Nordlands fylkeshovedstad, i en bokhandler-familie. Han har drevet forretning og investeringer hele livet, kombinert med politikk og bransjeorganisasjoner. Men han har ikke vært engasjert i sjømat, med unntak av en liten aksjepost i LetSea-gruppen, så han har ikke bindinger den veien, og det er vel derfor statsminister Erna Solberg inviterte han til sitt bord.

– Jeg hadde vært statssekretær i Olje- og energidepartementet i sju-åtte uker da hun ringte. Jeg følte at jeg nettopp var begynt å få dreisen i den nye jobben, men så var det bare å hive seg rundt igjen. Det var som å hoppe om bord i en båt som gikk for full stim. Året har vært supertravelt. I tillegg var vi i ferd med å bygge ut huset heime. Det sto ferdig i oktober.

Kona leder et elektrofirma i Bodø. De tre sønnene er ute av redet. To er, eller er i ferd med å bli ingeniører.

– De har ikke de egenskapene fra meg, påstår Ingebrigtsen.

Yngstemann, som har vært innom AUF, jobber med kommunikasjon.

Fredag den 13.

Første dag i ny jobb var en fredag den 13., men hittil er det gått bra.

– Det var bare å kaste seg ut i det. Det fantes ingen manual for hvordan vi skulle hanskes med en pandemi.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen på flyet på vei til Bugøynes som ligger like ved grensen til Russland lengst i øst. Han er flankert av politisk rådgiver Vanja Terentieff og departementets kommunikasjonssjef Martine Røiseland (t.h.). Foto: Selfie

– Du har unngått å bli smittet?

– Ja, bank i bordet. Det er også mange år siden jeg har hatt influensa, og det er nok fordi jeg er flink til å vaske hendene. Men hvis jeg blir rammet, blir jeg vel dødssjuk. Kvinnfolkene påstår i alle fall at vi mannfolk kan være pysete.

– Har pandemien rammet deg på annet vis?

– Det har ikke vært verre for meg enn for alle andre. Men han mellomste sønnen vår var i Malaysia og kom seg ut av landet i grevens tid, faktisk dagen før de stengte ned der. Hverdagene er jo snevret inn, men vi får jo være mer sammen med dem som står oss nærmest, på godt og ondt. De nære ting blir nærmere.

Ingebrigtsen og kona ser fram til å kunne dra til Syden for å sikre seg litt sol på kroppen. Det går direktefly fra Bodø til Gran Canaria og Hellas.

– Med ustabilt sommervær i Nord-Norge i fjor sommer prøvde vi Sørlandet, det er jo sørover det også, men været var dessverre dårlig også der.

Kaffeprat på Bofisk. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (t.v.), daglig leder Harald Lorentzen Bofisk, som driver fiskemottak og to fiskebutikker i Bodø, og leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag. Foto: Privat

Tøffeste og artigste møte

– Hva har du opplevd som tøffest i møtet med departementet?

– Alle klagesakene. De krever omfattende saksbehandling, de er kompliserte og tidkrevende. Detaljene kan være ufattelig mange. Jeg er en utålmodig type, men her må man være utålmodig tålmodig: Så må du finne en balanse mellom de ulike hensyn, for eksempel når det gjelder fartøygrupper og kvotefordeling.

– Hva har du likt best?

– Jeg er en sosial fyr og syns det har vært både artig og inspirerende å treffe folk langs hele kysten. Det er blitt mange slike turer. Alle internasjonale reiser har vært avlyst. Sjømatnæringa eksporterer jo nesten alt vi produserer, så kontakten med markedene ute er viktig for en fiskeriminister.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (t.v.) på besøk hos Gratangslaks, flankert av Hanne Lundberg og Vidar Sjøvoll som er daglig leder på Grovfjord båtbyggeri som har levert en ny type sjark som kan brukes både i fiske og oppdrett. Foto: Selfie

Han trekker fram at næringa består av et enormt antall familiebedrifter.

– Familiebedrifter og lokalt eierskap vet jeg mye om. Det er folk som har hjerte for å bygge både bedrifter og lokalsamfunn. Og lønnsomheten i næringa er jo blitt et kjempefundament på bygge videre på, sier han.

Luringer og tøv

– Men er ikke folk i fiskerinæringa bare luringer, tjuver og kjeltringer?

– For noe tøv. Det er ikke mer lovbrudd hos oss enn i andre næringer. Husk at fiskeriene er strengt regulert for å ta vare på ressursgrunnlaget. Vi har dessuten innført et nytt regime for ressurskontroll. Det er irreversibelt og representerer et paradigmeskifte. Alle seriøse aktører vil nyte godt av det. Vi jobber sammen med næringa for å finne best mulig løsninger, samtidig som vi skal identifisere punkter hvor kontrollregimet kan forenkles.

Ordfører Ørjan Jensen (MDG) i Vardø på oslobesøk får overrakt et fiskemunnbind av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (t.h.). Pressefoto Foto: Pressefoto

Blir mindre reising

– Kan det komme noe godt ut av pandemien?

– Historien viser at der kommer noe godt ut av enhver krise. For det første trur jeg det blir mindre reising framover. Pandemien har lært oss at digitale møteplasser fungerer. Det blir dessuten mer akseptert at man jobber heimefra, sier han.

I statlig sektor diskuteres det nå om man kan velge å bo hvor man vil. Debatten ville vært utenkelig bare for ett år siden.

– Kanskje man i framtida kan bo i distriktet og samtidig jobbe i Oslo? Man kunne tenke seg at man får et statens hus i mange regioner slik at det legges til rette for heimekontor og samlingsbasert virksomhet.

Ingebrigtsen trekker fram den såkalte Steigenmodellen innen videregående opplæring. Den viser at for skoleelever er det ikke nødvendig å flytte heimefra for å ta første året på videregående.

– Og etter hvert vil andre muligheter dukke opp, sier statsråden.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen på besøk hos fiske- og fangstlinja i Flekkefjord. Foto: Privat

Kriseerfaring og handlekraft

– Hva blir det viktigste for næringa når verden etter hvert vender tilbake til normalen?

Ett år i krise
  • Den 12. mars 2020 holdt statsminister Erna Solberg sin korona-pressekonferanse der Norge ble nedstengt for første gang. Få uker tidligere hadde det første smittetilfellet i Norge blitt bekreftet.
  • Regjeringen har innført en rekke økonomiske tiltak, rettet både mot landets bedrifter og ansatte. Til tross for dette ble 25 prosent av alle husholdninger i Norge på ett eller annet tidspunkt rammet av krisen gjennom permitteringer, oppsigelser eller tapte næringsinntekter. Fremdeles er rundt 18 prosent/430.000 husholdninger rammet.
  • Rundt 260.000 husholdninger/11 prosent har betalingsproblemer knyttet til minst én regningstype eller låneforpliktelse. Det er gjerne personer knyttet til reiseliv, hotell og restaurantbransjen som er hardest rammet.

– De siste årene har vi opplevd at frihandel ikke lenger er en selvfølge. Vi kan ikke ta den for gitt. Der er nasjonalistiske strømninger på gang rundt omkring i verden. Som næring er frihandel grunnlaget for det vi driver med. Men vareflyten er gått bedre enn hva vi hadde fryktet, til tross for at pandemien har gjort at betalingsevnen til kundene våre ikke er like god som før. Da har det hjulpet at den norske staten har stilt opp med eksportgarantier.

Fiskeriministeren poengterer at næringa i tillegg er vant til å handtere kriser: Været er dårlig, fisken flytter seg, utfordringer oppstår i enkeltmarkeder.

– Da kommer det godt med at kystens folk historisk sett er handlekraftige. Og sist, men ikke minst, jeg er imponert over embetsverket. Der er det både flinke og hyggelige folk. Vi står han av, sier Ingebrigtsen.

________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra sjømatnæringen?Prøv oss for 1 krone den første måneden