Torskekvoten for 2020 blir på 738.000 tonn, en økning på 13.000 tonn sammenlignet med årets. Men likevel langt lavere enn fjorårets kvote som var på 775.000 tonn.

Hysekvoten settes til 215.000 tonn. En oppgang fra årets kvote pålydende 172.000 tonn.

Lodda blir det heller ikke fiske på i år, i tråd med havforskernes anbefalinger.

Blåkveitekvoten forblir den samme som i år – 27.000 tonn.

Snabeluer får en kvote på 55.860, en liten økning fra årets 53,800 tonn.

– Vi er tilfredse med resultatet av forhandlingene, sier Vladimir Grigorjev fra den russiske delen av fiskerikommisjonen til IntraFish.com.