I et stort dobbeltsideoppslag i dagens avis står leder av miljøkrimavdelingen hos Økokrim, Hans Tore Høviskeland, fram og peker på problemområder: –