Det var midt i mai at deler av Sør-Troms og nordre Nordland ble rammet av en giftig algeoppblomstring. Ni lakseprodusenter mistet fisk, men i forskjellig