2021-generasjonen var på 24.900 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 27.000 tonn for 2020-generasjonen samme måned året før.

2020-generasjonen var på 620.000 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 559.000 tonn for 2019-generasjonen samme måned året før.

Snittvekten for generasjonene 2021, 2020 og 2019 var henholdsvis 0,3, 2,0 og 4,4 pr kilo ved utgangen av perioden, mot henholdsvis 0,3, 1,8 og 4,2 pr kilo for 2020-, 2019- og 2018-generasjonen pr utgangen av samme måned året før.