2021-generasjonen var på 24.900 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 27.000