Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Andre metoder for å fjerne lusa brukes i økende grad.

De nye tallene er publisert i artikkelen 2020: Bruk av legemidler i fiskeoppdrett. Hvert år publiserer Folkehelseinstituttet grossistbasert statistikk for salg av legemidler i norsk fiskeoppdrett. Den omfatter blant annet antibiotika og legemidler mot lakselus, innvollsorm og overflateinfeksjoner.

Tall fra 2020 viser blant annet at forbruket av legemidler mot lakselus har hatt en viss økning i 2020 etter noen år med lavere forbruk.

– Redusert forbruk av legemidler mot lakselus over tid gir håp om at resistenssituasjonen på sikt kan bedre seg, sier seniorrådgiver Irene Litleskare i Folkehelseinstituttet.