Men ennå er ikke næringen der. - Det kan komme dit hen at vi må be myndighetene om dispensasjon både når