- Vi er der vi skal være. Omsetningen øker, kundene er fornøyde og vi ansetter folk, sier Thomas Bakke til IntraFish.

Han er daglig leder og eneeier i selskapet som han etablerte i 2015.

Bakke sier at omsetningen hovedsakelig kommer fra rekruttering, men at de har en økende andel fra konsulentoppdrag.

- Om vi ser på splitten mellom norske og utenlandske kunder er det omtrent 50/50, sier han.

Seafood People hadde tre heltidsansatte samt en trainee i Norge i 2018. I tillegg hadde de tilknyttede personer i Storbritannia, Singapore, USA, Chile og Vietnam.

Blant kundene selskapet jobbet med i 2018 var Norges sjømatråd, Seaborn, Vaki og Insula.

Seafood People AS, tall i millioner kroner

2018 2017 Endring
Omsetning 6,1 5,8 5,2 %
Driftsresultat 0,5 1,0 -50,0 %
Resultat før skatt 0,5 1,0 -50,0 %
Nettoresultat 0,4 1,0 -60,0 %
Driftsmargin 8,2 % 17,2 % -52,5 %

For ordens skyld; Bakke og IntraFishs journalist jobbet begge i IntraFish Media i perioden 2013 – 2015, men i ulike avdelinger og ved ulike kontorer (hhv Bergen og Oslo).