Av en omsetning på 285,6 millioner kroner, fikk selskapet et driftsresultat på 135,5 millioner kroner. Etter skatten var betalt, satt selskapet igjen med 102,6 millioner kroner på bunnlinjen. Av dette ble 30,0 millioner kroner betalt