Palm starter i rekrutterings- og konsulentselskapet Seafood People 1. januar 2021. Han skal lansere selskapets globale konsulentsatsing. – Som partner og sjef for sjømat i PwC, bringer Ole-Alexander Palm