Det skriver Hitra-Frøya.

Fiskeridirektoratet har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet kartlagt områder til havs (utenfor grunnlinjen) som er egnet for oppdrett av laks. Prosessen viser at det ligger an til konflikter mellom behovene til havbruksnæringa og til oljebransjen.

Tre områder ved Frøya

I rapporten som ble utgitt like før jul, har direktoratet tilrådd at 11 områder er egnet, og kan være aktuelle for konsekvensutredning for oppdrett til havs. Tre av områdene ligger utenfor Frøya: Frøyabanken sør, Frøyabanken nord og Haltenbanken sør.