Eksportselskapet Seaborn holder til i Bergen. Selskapet handler for det meste i norsk laks og ørret. Seaborns årsregnskap bærer preg av stabilitet. Selskapets omsatte for 4,328 milliarder