Slam fra settefiskanlegg kan brukes som gjødsel / jordforbedringsmiddel, men det er tidvis utfordrende med (for høyt) innhold av salt og/eller tungmetaller. Nylig ila Mattilsynet Drangeid Laks et omsetningsforbud på