En av verdens mest produserte, men også minst omtalte oppdrettsarter, er fiskearten tilapia. Det produseres omtrent 600 millioner tonn av fisken årlig, og det finnes flere lokale varianter.

Dette markedet er langt mindre utviklet enn for eksempel laks og reker, og oppdretterne har så langt vært lite opptatt av avl og genetikk. Men dette ønsker Benchmark Genetics å endre på.

Selskapet har et avlsprogram for arten i Miami, Florida, gjennom selskapet Spring Genetics. De har holdt til i delstaten siden 2010.

Filippinsk avlsprogram, med norske røtter

– Opprinnelig kom dette avlsprogrammet fra et annet program som het Gift. Det ble utviklet på Filipinene på 80-tallet. Da tok det utgangspunkt i norsk kompetanse på avl i akvakultur, sier markedsdirektør i Benchmark Genetics Birgitte Sørheim.

Og plasseringen av programmet er gjennomtenkt: Brasil, og Latin-Amerika for øvrig, er store produsenter av tilapia. Det finnes også store markeder i Mellom-Amerika og Columbia.

– I dag er vi veldig fokusert på Latin-Amerika. Men de aller største produsentene holder til i Asia. Vi hadde faktisk vår første leveranse til Bangladesh nå i desember, sier Sørheim og legger til:

– Det å komme seg østover er et mål for oss fremover.

Fiskearten tilapia kommer i mange forskjellige varianter. Her ligger svart- og rød tilapia side om side. Foto: Shutterstock

Streptokokkinfeksjoner skal avles vekk

Gjennom arbeidet i Florida har Benchmark Genetics vektlagt overlevelse og tilvekst som hovedfaktorer i avlsprogrammet.

Om tilapia:
  • Globefish estimerer den globale tilapiaproduksjonen i 2019 til 6,5 millioner tonn. Det største markedet for tilapia er Asia, og Kina er den største produsenten på kontinentet.
  • USA er den største importøren av arten.
  • Grunnet handelskrigen med Kina gjennomgår markedet en større endring, hvor andre Asiatiske land og Latin Amerika har overtatt mye av eksporten til USA.
  • Prisen for tilapia er generelt sett lav, sammenlignet med arter som reker og laks. Benchmark Genetics regner med en kilopris på 1-1,5 dollar per kilo. Tross dette oppleves store variasjoner i pris for fisken. Columbia fikk langt høyere priser grunnet stor etterspørsel etter fersk filet til det amerikanske markedet.
  • I Egypt produseres det porsjonsfisker av tilapia, på rundt 400 gram, mens det i Kina er et filetmarked for fisk opp mot nesten ett kilo.

Kilde: Benchmark Genetics.

– Overlevelsen er veldig viktig for oss. Det oppnår vi gjennom økt robusthet og sykdomsresistens. Som for laks, er økt resistens ved bruk av genomisk teknologi også nå inkludert i avlsprogrammet vårt for tilapia.

Streptokokkinfeksjoner er ett av de største problemene i oppdrett av tilapia, ifølge Sørheim. Siden 2017 har Benchmark brukt genomisk verktøy for å finne områder på fiskens gener som kan si noe om resistens mot bakterieinfeksjonen. Så langt har de funnet sterk QTL for resistens mot varianten Streptococcus Iniae. Selskapet benytter også metoden «Genomisk Seleksjon», for å oppnå økt resistens for varianten Streptococcus Agalactiae.

–Det som er kjekt med tilapia er at den har veldig korte generasjoner, under ett år. Det gjør at vi har potensial for langt raskere genetisk fremgang på denne arten sammenlignet med laks, som har 4 års generasjonstid. Nå bruker vi de fremste genomiske verktøyene og har implementert det i avlsprogrammene våre, forteller Sørheim.

Hun legger til at selskapet føler de ligger langt fremme i forhold til resten av tilapia-bransjen.

Tilapia slik den ser ut som yngel. Foto: Benchmark Genetics

Fragmentert og splittet marked, med varierende priser

–For tilapia har vi samme fremgangsmåte som for laksen – ved genomisk seleksjon. Vi ligger langt fremme. Markedssiden er riktignok veldig annerledes her, sammenlignet med laksenæringen, sier divisjonsleder i Benchmark Genetics, Jan-Emil Johannessen.

Han begrunner forskjellen med at tilapiabransjen er mer splittet og ustrukturert sammenlignet med verdens laksenæring.

–Vi skal også begynne med sykdomstester på tilapia, for noe som heter tilapia lake-virus. Dette er en nyere sykdom som volder stor bekymring for tilapiaprodusentene over hele verden, sier Sørheim.

En av tilapias karakteristikker, er at den har lavere filetutbytte og er mer benete enn laksen. Benchmark Genetics har også avl for økt filetutbytte som en del av avlsprogrammet sitt.

Les også:

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.