Utviklingstillatelser har vært et av de virkelig store temaene i norsk laksenæring de seneste par årene. Ordningen var i første omgang en tidsbegrenset forsøksordning, med søknadsfrist