Operasjonsdirektør for Mowi Scotland Gideon Pringle forlater selskapet fra og med begynnelsen av 2020, etter tre og et halvt år i stillingen. Dette er Pringles andre arbeidsopphold hos oppdrettsselskapet. Han har tidligere jobbet for Mowi