(Oppdatert kl 22:00 med nytt siste avsnitt - Aker går ut. NY: Oppdatering søndag kl 22:35 med justert avsnitt om investeringer)

Konseptet er omtalt av IntraFish en rekke ganger. Selskapenes plan var å bygge fire enheter. I juli 2017 fikk de svar om at de ville få tillatelser til å bygge en. Dette ble påklaget, og før jul ble det kjent at de ville få tillatelser til å bygge to.

«Vi har basert prosjektet på fire enheter, og vi vil nå sette oss ned med vår samarbeidspartner Aker for å vurdere hva vi gjør videre, samt avvente Fiskeridirektoratets videre behandling av søknaden», skrev da NRS-sjef Charles Høstlund i en e-post til IntraFish.

Fredag kom altså den endelige beskjeden fra Fiskeridirektoratet.

650 millioner kroner?

I vedtaket heter det blant annet at anslåtte investeringer med de to enhetene blir 656 millioner kroner. Dette omfatter lokalitetsundersøkelse, konseptfase, landfasiliteter, engineering og management, fabrikasjon, kjøp av not, fortøyning og systemer, installasjon, slep, ferdigstillelse og fôrflåte. Fôrflåten er for prosjektgjennomføring med to enheter ifølge direktoratets beregninger basert på søkers innsendte tall rundt 219 millioner kroner.

«Fiskeridirektoratet finner etter en konkret helhetsvurdering det klart at NRS/Akers prosjekt oppfyller vilkåret om «betydelige investeringer» i laksetildelingsforskriften § 23b første ledd, både sammenlignet med investeringene i næringen og investeringene i selskapene i 2016. Dette gjelder selv om vi skulle beregnet investeringskostnadene uten de svært høye kostnadene til utvikling av fôrflåten», heter det.

Aker ikke med videre

I en børsmelding publisert fredag kveld skriver NRS:

«Ettersom prosjektet er nedskalert til om lag halvparten av opprinnelig søknad om utviklingstillatelser og kapitalbehovet er betydelig redusert, har Aker valgt ikke å være med videre inn i pilot- og realiseringsfasen. Aker Solutions er med videre som teknologi- og samarbeidspartner».

NRS jobber nå ut fra et mål om å få første utsett sommeren 2020. En video av prosjektet kan du se HER

Hele vedtaket på 32 sider kan brukes som helge-lektyre for den teknologiinteresserte leser.

IntraFishs oversikt over søknader om utviklingstillatelser og status finnes HER

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.